Παρουσίαση περιλήψεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων που προγραμματίζονται-διδάσκονται στα 5ο-6ο εξάμηνα, για τους τριτοετείς φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Στόχος αυτής της θέσης είναι να παρουσιάσει και τον διδάσκοντα αλλά και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναφερθεί, ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος της εκατέρωθεν προσπάθειας. Οι μικρές δυσκολίες-ανακολουθίες στην άρτια παρουσίαση των ανωτέρω, θα ξεπερασθούν σύντομα....

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συντονιστής Διδασκαλιών και Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής: Κος Μιχαήλ Βουλγαρέλης Επικ Καθηγητής.

Παρατίθενται κατωτέρω:

Α. Αναλυτικό ωράριο - ύλη - διδάσκοντες Ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, Β. Ενδεικτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προς μελέτη από τους φοιτητές.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΙΝΑ. Επιστημονικός Συνεργάτης Παθ. Φυσιολογίας
ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ Λέκτορας Βιοχημείας Αττικό Νοσοκομείο
ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ Λεκτορας Αιματολογίας Αττικό Νοσοκομείο

Τόπος και ώρα διαλέξεων 6ου εξαμήνου: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12 πμ στο Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας.

Ημερομηνία

Διδάσκουσα

Αντικείμενο Μαθήματος

11 – ΦΕΒ – 2008

Γιαννούλη Σ

Φυσιολογική Αιμοποίηση

- Αυξητικοί παράγοντες αιμοποίησης

- Παθήσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων

- Φυσιολογική ερυθροποίηση/ αιμοσφαιρίνη ερυθρού

- Μεταβολισμός ερυθρού αιμοσφαιρίου

13 – ΦΕΒ – 2008

Πολίτου Μ

Φυσιολογική αιμοποίηση

- Μεταβολισμός σιδήρου

- Εργαστηριακή εκτίμηση της οικονομίας σιδήρου

- Βιταμίνη B12 και φυλικό οξύ

15 – ΦΕΒ – 2008

Γιαννούλη Σ

Βασική εργαστηριακή μελέτη παθήσεων ερυθρού αιμοσφαιρίου

- αναιμία

- ταξινόμηση αναιμιών

- απλαστική αναιμία

18 – ΦΕΒ – 2008

Πολίτου Μ

Μεγαλοβλαστική αναιμία

- Αίτια ανεπάρκειας βιταμίνης B12

- αίτια ανεπάρκειας φυλικού

Παθολογική φυσιολογία σιδηροπενικής αναιμίας

-αίτια, παθολογική φυσιολογία

20 – ΦΕΒ – 2008

Γιαννούλη Σ

Αναιμία χρονίων παθήσεων

Αιμολυτικές αναιμίες

- Επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες

- Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία

- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

22 – ΦΕΒ – 2008

Γιαλεράκη Α

Αλλοάνοση αιμολυτική αναιμία

Αιμοσφαιρινοπάθειες

- Εργαστηριακή μελέτη

- Μεσογειακή αναιμία

- Δρεπανοκυτταρική αναιμία

25 – ΦΕΒ – 2008

Πολίτου Μ

Διαταραχές της αιμόστασης

- Αγγειακό τοίχωμα, αιμοπετάλια, παθήσεις αιμοπεταλίων

- Θρομβοπενία

- Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

- Δευτεροπαθής θρομβοπενική πορφύρα

- Θροπενία από χορήγηση ηπαρίνης

- Θρομβοκυττάρωση, θρομβοκυτταραιμία

27 – ΦΕΒ – 2008

Γιαλεράκη Α

Πήξη του αίματος

- Ενδογενής και εξωγενής οδός

- Φυσιολογική ινοδόλυση

- Αναστολείς της πήξης του αίματος

- Αναστολείς της ινοδόλυσης

29 – ΦΕΒ – 2008

Γιαλεράκη Α

Αιμορροφιλία

Νόσος von Willebrand

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Πρωτοπαθής ινωδόλυση

Υπερπηκτικότητα

3 – ΜΑΡ – 2008

Γιαννούλη Σ

Παθήσεις λευκών αιμοσφαιρίων, παθήσεις κοκκιοκυττάρων

- Αύξηση των κοκκιοκυττάρων

- Ουδετεροπενία, ακοκκιοκυτταραιμία

Αιματολογικές κακοήθειες

- Οξεία μυελογενής λευχαιμία

5 – ΜΑΡ – 2008

Πολίτου Μ

Αιματολογικές κακοήθειες

- Λέμφωμα

- Πολλαπλό μυέλωμα

- Μακροσφαιριναιμία WaldestromΒ. ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΑΠΛΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ