Παρουσίαση περιλήψεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων που προγραμματίζονται-διδάσκονται στα 5ο-6ο εξάμηνα, για τους τριτοετείς φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Στόχος αυτής της θέσης είναι να παρουσιάσει και τον διδάσκοντα αλλά και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναφερθεί, ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος της εκατέρωθεν προσπάθειας. Οι μικρές δυσκολίες-ανακολουθίες στην άρτια παρουσίαση των ανωτέρω, θα ξεπερασθούν σύντομα....

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Παθοφυσιολογία Ανοσολογικού Συστήματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα διαλέξεων-διδασκόντων, χειμερινού εξαμήνου 2008.

24/9/2008 :
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανοσολογική Ανοχή/Αυτοανοσία/Μηχανισμοί

26/9/2008:
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝ
Αυτοαντισώματα

29/9/2008
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Φλεγμονή

1/10/2008
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Συμπλήρωμα-Συστ Ερυθηματώδης Λύκος

3/10/2008
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Ανοσολογική απόκριση κατά παθογόνων

6/10/2008
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΕΝ
Μεταμόσχευση-Ανοσολογία όγκων.

8/10/2008
Διδάσκων: Αν Καθηγητής ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΕΝ
Ανοσοανεπάρκειες

10/10/2008
Διδάσκων: Καθηγητής ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.
Βλάβη ιστού και επουλώσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘ ΦΥΣ Ι (5ου Εξαμήνου) 2008

Το μάθημα της Παθολογικής Φυσιολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, διδάσκεται με βάση το σύγγραμμα:
Παθολογική Φυσιολογία Stephen Mc Phee- Χ, Μ, Μουτσόπουλος, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2000.
Η ύλη κατανέμεται σε δυο εξάμηνα, το 5ο και το 6ο, σύμφωνα με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΥΛΗ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΠΦ Ι )
Απαρτίζεται από 6 διδακτικές ενότητες, που καλύπτονται σε 39 διδακτικές ώρες διαλέξεων.
Τόπος και ώρα διαλέξεων 5ου εξαμήνου: ΔΕΥΤΕΡΑ 8- 9 πμ και ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12 πμ Αμφιθέατρο Παθ. Ανατομικής, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12 πμ Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας.

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Ανοσολογικού Συστήματος
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Καθηγητής Χ.Μ. Μουτσόπουλος, Αν. Καθηγητής Αθ. Τζιούφας, Αν Καθηγητής Παν. Βλαχογιαννόπουλος, Επικ. Καθηγητής Μεν. Μανουσάκης.

24/9/2008
26/9/2008
29/9/2008
1/10/2008
3/10/2008
6/10/2008
8/10/2008
10/10/2008


ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν Καθηγητής Γ. Τζελέπης.

13/10/2008
15/10/2008
17/10/2008
20/10/2008
22/10/2008
24/10/2008
27/10/2008

ΘΕΜΑ: Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας των νεοπλασμάτων-ογκολογικά προβλήματα-παρανεοπλασματικά σύνδρομα.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν Καθηγητής Ν. Τσαβαρής

29/10/2008
31/10/2008
3/11/2008
5/11/2008


ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Νεφρικών Παθήσεων.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι. Μπολέτης

7/11/2008
10/11/2008
12/11/2008
14/11/2008
19/11/2008
21/11/2008
24/11/2008
26/11/2008

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Κυκλοφορικών Συστημάτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Αναστασάκης

28/11/2008
1/12/2008
3/12/2008
5/12/2008
8/12/2008
10/12/2008
12/12/2008


ΘΕΜΑ: Αρτηριοσκλήρυνση Υπερλιπιδαιμία, Παθοφυσιολογία Παθήσεων των Αγγείων.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επίκ Καθηγητής Δ. Σακελλαρίου.

15/12/2008
17/12/2008
19/12/2008