Παρουσίαση περιλήψεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων που προγραμματίζονται-διδάσκονται στα 5ο-6ο εξάμηνα, για τους τριτοετείς φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Στόχος αυτής της θέσης είναι να παρουσιάσει και τον διδάσκοντα αλλά και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναφερθεί, ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος της εκατέρωθεν προσπάθειας. Οι μικρές δυσκολίες-ανακολουθίες στην άρτια παρουσίαση των ανωτέρω, θα ξεπερασθούν σύντομα....

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 3ου ΕΤΟΥΣ

Το μάθημα της Παθολογικής Φυσιολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, διδάσκεται με βάση το σύγγραμμα:
Παθολογική Φυσιολογία Stephen Mc Phee- Χ, Μ, Μουτσόπουλος, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2000.
Η ύλη κατανέμεται σε δυο εξάμηνα, το 5ο και το 6ο, σύμφωνα με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΥΛΗ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΠΦ Ι )
Απαρτίζεται από 6 διδακτικές ενότητες, που καλύπτονται σε 39 διδακτικές ώρες διαλέξεων.
Τόπος και ώρα διαλέξεων 5ου εξαμήνου: ΔΕΥΤΕΡΑ 8- 9 πμ και ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12 πμ Αμφιθέατρο Παθ. Ανατομικής, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12 πμ Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας.

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Ανοσολογικού Συστήματος
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Καθηγητής Χ.Μ. Μουτσόπουλος, Αν. Καθηγητής Αθ. Τζιούφας, Αν Καθηγητής Παν. Βλαχογιαννόπουλος, Επικ. Καθηγητής Μεν. Μανουσάκης.

ΘΕΜΑ: Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας των νεοπλασμάτων-ογκολογικά προβλήματα-παρανεοπλασματικά σύνδρομα.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν Καθηγητής Ν. Τσαβαρής

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν Καθηγητής Γ. Τζελέπης.

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Νεφρικών Παθήσεων.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι. Μπολέτης

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Κυκλοφορικών Συστημάτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Αναστασάκης

ΘΕΜΑ: Αρτηριοσκλήρυνση Υπερλιπιδαιμία, Παθοφυσιολογία Παθήσεων των Αγγείων.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επίκ Καθηγητής Δ. Σακελλαρίου.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΥΛΗ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΠΦ ΙΙ)
Απαρτίζεται από 5 διδακτικές ενότητες, που καλύπτονται σε 41 διδακτικές ώρες διαλέξεων.
Τόπος και ώρα διαλέξεων 6ου εξαμήνου: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12 πμ στο Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας.

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Αιμοποιητικού Συστήματος ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθηγητής Μιχ Βουλγαρέλης Ημμερομηνίες:
11/ 02/2008
13/02/2008
15/02/2008
18/02/2008
20/02/2008
22/02/2008
25/02/2008
27/02/2008
29/02/2008
03//3/2008
05/03/2008

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Λοιμώξεων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθηγητής Θ. Κορδόσης Ημερομηνίες:
07/03/2008
12/03/2008
14/03/2008
17/03/2008

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Ενδοκρινών Αδένων ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Επικ. Καθηγητής Γρ. Καλτσάς, Δρ. Β. Συρίου Ημερομηνίες:
19/03/2008
21/03/2008
24/03/2008
26/03/2008
28/03/2008
31/03/2008
02/04/2008
04/04/2008
07/04/2008
09/04/2008
11/04/2008

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Πεπτικού Συστήματος ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθηγητής Μ. Τζιβράς. Ημερομηνίες:
13/04/2008
16/04/2008
18/04/2008
05/05/2008
07/05/2008
09/05/2008
12/05/2008
14/05/2008
16/05/2008
19/05/2008

ΘΕΜΑ: Παθοφυσιολογία Νοσημάτων Ήπατος ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επίκ. Καθηγητής Γρ Χατζής. Ημερομηνίες:
21/05/2008
23/05/2008
26/05/2008
28/05/2008
30/05/2008