Παρουσίαση περιλήψεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων που προγραμματίζονται-διδάσκονται στα 5ο-6ο εξάμηνα, για τους τριτοετείς φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Στόχος αυτής της θέσης είναι να παρουσιάσει και τον διδάσκοντα αλλά και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναφερθεί, ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος της εκατέρωθεν προσπάθειας. Οι μικρές δυσκολίες-ανακολουθίες στην άρτια παρουσίαση των ανωτέρω, θα ξεπερασθούν σύντομα....

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ Β! ΤΟΜΟΥ 3ου ΕΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3ου ΕΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ) ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ Β ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ivan Damjanov)